Medicīnas iekārtu uzstādīšana

Medicīnas iekārtu uzstādīšana

Servisa nodaļa veic iekārtu pārbaudi un uzstādīšanu.

Personāla apmācības

Personāla apmācības

Pēc jaunu iekārtu uzstādīšanas un pārbaudēm veicam personāla apmācību darbam ar iekārtu. Iepriekš vienojoties apmācības tiek veiktas gan individuāli, gan grupās.

Iekārtu apkope un pārbaudes

Iekārtu apkope un pārbaudes

NMS ELPA ir ražotāju sertificēta servisa kompānija, kas veic regulāras iekārtu apkopes un pārbaudes. Apkopes tiek veiktas saskaņā ar iekārtu ražotāju tehniskajām instrukcijām. Pēc apkopes tiek veikta funkcionālā un elektrodrošības pārbaude. Iekārtām kurām nav paredzēta ražotāja apkope, veicam funkcionālo un elektrodrošību pārbaudi.

Iekārtu serviss un tehniskā apkalpošana

Iekārtu serviss un tehniskā apkalpošana

Iekārtu bojājuma gadījumā, servisa nodaļa veic tehnisko pārbaudi un remontu. Pēc pārbaudes tiek sastādīts defekta akts, kur tiek uzrādīts bojājums un tā iemesls, kā arī remonta izmaksas. Pēc iekārtas remonta tiek veikta funkcionālā un elektrodrošības pārbaude, kas norāda uz iekārtas atbilstību darbam.

Medicīnas gāzu sistēmu montāža un testēšana

Medicīnas gāzu sistēmu montāža un testēšana

Servisa nodaļa veic medicīnas gāzu sistēmu, tai skaitā saspiestā gaisa sistēmu, montāžu, kā arī testēšanu uz gāzu noplūdēm. Tāpat veicam arī gāzu sistēmas auditu, kur tiek novērtēta esošā sistēma un izstrādāti ieteikumi, lai tā atbilstu Eiropas Savienības regulām un drošības standartiem.

Māsu izsaukumu sistēmu montāža un apkalpošana

Māsu izsaukumu sistēmu montāža un apkalpošana

Servisa nodaļa veic māsu izsaukumu sistēmu montāžu un apkalpošanu. Veicam arī esošo māsu izsaukuma sistēmu auditu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram