Vīzija, Misija

Misija

Jaunāko tehnoloģiju ieviešana medicīniskajā aprūpē, padarot ārstniecisko iestāžu darbu daudz efektīvāku. Sekojot  jaunākajām pacietnu ārstēšanas un aprūpes tendencēm pasaulē, sniegt ārstniecības iestādēm inovatīvus risinājumus aprūpes kvalitātes celšanā.

Ilgtermiņā piesaistīt un attīstīt profesionālus un lojālus darbiniekus, radot izcilu darba vidi. Palielināt uzņēmuma rentabilitāti un celt vērtību klienta skatījumā, kā stabilu un uz panākumiem virzītu uzņēmumu.


Vērtības

Attīstība kā virzība uz panākumiem, lai padarītu mūsu klientus, sabiedrību, valsti labākus.

Profesionāli apmācīts un lojājs darbinieks ir kā panākuma atslēga kvalitātes virsotnes sasniegšanai.

Uzklausām Jūsu vēlmes ar prieku.

 

Vīzija 

Kļūt par vadošo medicīnas firmu jaunāko tehnoloģiju ieviešanai medicīniskajā aprūpē, efektīvi reaģējot uz tirgus tendencēm un klientu vēlmēm.