Valde:

Administrācija:

Medicīnas iekārtu tirdzniecības nodaļa:

Medicīnas iekārtu servisa nodaļa:

Grāmatvedības nodaļa:

Medicīnas tehnoloģiju projektu nodaļa: