JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS MEDICĪNISKAI APRŪPEI
Jaunumi  /  2016. gads

NMS ELPA saņem atzinības rakstu !

13.04.2016

NMS ELPA ir saņēmusi atzinības rakstu no Valsts ieņēmumu dienesta, kurā apliecina, ka uzņēmums 2015. gadā ir godprātīgi pildījis normatīvajos aktos noteiktās saistības un veicis ievērojamas iekmaksas valsts budžetā. Ceram, ka arī šogad tiks pārsniegti pagājušā gada rādītāji!