JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS MEDICĪNISKAI APRŪPEI
Jaunumi  /  2014. gads

Atskats uz Anestezioloģijas kongresu

10.12.2014

NMS ELPA piedalījās kongresā “7th Baltic International Congress of Anaesthesiology and Intensive Care” sadarbībā ar SIEMENS un MAQUET.